Biotehnički fakultet

Renovirana zgrada Biotehničkog fakulteta u Bijelom Polju
Ovih dana je završeno renoviranje zgrade Centra za kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje Biotehničkog fakulteta i Univerziteta Crne Gore koja se nalazi u Bijelom Polju. Ukupna vrijednost investicije je oko 31.000 eura, a sredstva su obezbijedili Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 80%, Opština Bijelo Polje 10% i Biotehnički fakultet 10% sredstava.

Tim povodom su 27.04.2022. godine u posjeti Centru i Fakultetu u Bijelom Polju bili Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, mr Aleksandar Stijović sa saradnicima, sekretar sekreterijata za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje, gospodin Slobodan Jelić sa saradnicima, gdje su zajedno sa rukovodstvom Fakulteta, nastavnim osobljem i studentima obišli zgradu, upoznali se sa realizovanim radovima, kapacitetima Centra, planovima i novim idejama.

Dekanka Biotehničkog fakulteta, prof. dr Božidarka Marković, je u svom obraćanju izrazila zadovoljstvo realizovanom investicijom i zahvalila se Ministarstvu i Opštini na veoma dobroj saradnji i podršci koju su pružili. Ona je ukazala i na sljedeće:  „Centar za kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje postoji od 1952. godine, a zgrada u kojoj se sada nalazi useljena je 1960. godine. Od 2006. godine ovdje se realizuje studijski program - Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje i to osnovne i magistarske studije. Međutim, kako obično za nauku nema dovoljno finansijskih sredstva rijetko se ulaže u renoviranja. U prethodnih 15-ak godina, od kada je krenula realizacija studijskog progarma, inevsticije su uglavnom bile usmjerene na pripremu i prilagođavanje prostora nastavnom procesu. Ipak, zahvaljujući razumijevanju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Opštine, koji su prepoznali potrebu realizacije studijskog programa u oblasti poljoprivrede ovdje u srcu Sjevernog regiona, dobili smo značajnu finasijsku podršku i evo konačno detaljnije renovirali ovu zgradu, pa je ovo staro zdanje dobilo novo ruho.  Zamijenjena je kompletna vanjska bravarija, obnovljena fasada i limarski dijelovi, a potom je odrađen i značajan dio unutrašnjih radova. Zahvaljujući svemu tome značajno su poboljšani uslovi rada nastavnika i studenata, a grad Bijelo Polje dobio je lijepu zgradu.''

Ministar  Stijović je ovom prilikom poručio: „U prethodnom periodu smo imali poseban senzibilitet za instituciju koja predstavlja temelj razvoja crnogorske poljoprivrede i iz tog razloga smo prepoznali projekte Biotehničkog fakulteta i potrudili se da ih podržimo. Tako da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opredijelilo značajna sredstva za sufinansiranje i ovog projekta koji će unaprijediti visoko obrazovanje u sjevernoj regiji, sa posebnim naglaskom na razvoj stočarstva, kontinentalnog voćarstva i ratarstva, dakle, svih onih grana koje su fundamentalne za sjever Crne Gore. Takođe, želim da se zahvalim Biotehničkom fakultetu, na čelu sa dekanicom Božidarkom Marković, na izuzetno predanom radu, sa uvjerenjem da će se i u narednom periodu nastaviti ulaganje u naš najveći resurs - naše studente. I ovim projektom smo dokazali da zajedničkim snagama možemo mnogo toga da uradimo. Uvjeren sam da će iz Centra za kontinentalno voćarstvo izaći novi stručnjaci koji treba da približe nove tehnologije poljoprivrednicima, dobićemo stručni kadar, koji će, svojim znanjem doprinijeti povećanju prinosa i kvaliteta proizvodnje. “.

Sekretar Sekretarijata za ekonomski razvoj, Slobodan Jelić je ovom prilikom istakao: ''Svjesni smo da je ovaj objekat izgrađen jako davno i da mu je bila odavno neophodna rekonstrukcija, tako se u ime Opštine zahvaljujem svima na pregalaštvu, a prije svega nastavnom osobolju na inicijativi da dođemo do renoviranja ovog objekta. Takođe, jako sam srećan i zbog studenata,  nadam se da ćemo nastaviti da radimo na poboljašnju uslova za njihovo školovanje, te da ćemo u Bijelom Polju imati i Pravni i Ekonomski faklutet, kako bi Bijelo Polje ostao grad studenata“.

Broj posjeta : 226

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.