Biotehnički fakultet

Potpisan ugovor o saradnji Biotehničkog fakulteta – Podgorica i Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka
Tokom radne posjete  predstavnika Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Stossmayera iz Osijeka, dekana prof. dr Krunoslav Zmaić  i prodekana (prof. dr Zvonko Antunović, prof. dr Andrijana Rebekić i prof. dr Tomislav Vinković),  Biotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore (12-13. maj 2022. godine) potpisan je Ugovor o međufakultetskoj naučnoj i stručnoj sradanji.

Tom prilikom su dekanka Biotehničkog fakulteta prof. dr Božidarka Marković zajedno sa prodekanima (prof. dr Sanja Radonjić i prof. dr Snježana Hrnčić) i drugim profesorima goste detaljno upoznali sa resursima i aktivnostima Biotehničkog fakulteta u pogledu naučnoistraživačke, nastavane i stručne djelatnosti.

Dekanski timovi  oba fakulteta ukazali su na veliki značaj potpisivanja ugovora koji ima za cilj  dalje jačanje saradnje i aktivnosti oko:

  • razmjene nastavnog i naučnog osoblja s ciljem uzajamnog unapredjenja nastavnog procesa, kao i saradnje po pitanjima naučnoistraživačkog rada od obostranog interesa
  • razmjene studenata radi obavljanja stručne prakse,
  • razmjene naučnih i stručnih publikacija,
  • organizacije zajedničkih seminara i naučnih skupova, kao i razmjene učesnika na njima,
  • izdavanje zajedničkih udžbenika, monografija, časopisa i drugih publikacija,
  • saradnje na zajedničkim naučnoistraživačkim i stručnim projektima te
  • ostalih oblika saradnje iz djelatnosti oba potpisnika Ugovora.

Tokom boravka kolega iz Osijeka, naročita se pažnja posvetila razmjeni iskustava u vezi sa reorganizacijom studijskih programa i njihovim unapređivanjem i usklađivanjem sa aktuelnim trendovima u visokom obrazovanju  i potrebama tržišta, zatim o mogućnosti razmjene studenata i predavača. Dalje jačanje saradnje u pogledu naučnoistraživačke djelatnosti je, takođe,  

Veoma je bila interesantna i razmjena ideja i iskustava o pogledu razvoja oglednih imanja, u čemu su kolege iz Osijeka napravili veliki pomak zadnjih godina postavljanjem oglednih i kolekcionih zasada (u povrtarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu) na oko 100 ha površine, a u toku je uspostavljenje oglednog dobra za animalnu proizvodnju. To je bio povod da se posjeti ogledno imanje Biotehničkog fakulteta – Lješkopolje, gdje su enolog, prof. dr Danijela Raičević i upravnik imanja Rade Spalević, goste upoznali sa svim resursima  Imanja, sortimentom i tehnologijom proizvodnje vina i rakija u vinopodrumu.  

Broj posjeta : 205

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.