Konačne rang liste za upis u prvu godinu osnovnih studija - III upisni rok

07.09.2022


Konačne rang liste za upis u prvu godinu osnovnih studija - III upisni rok

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa na studijske programe Biotehničkog fakulteta, vršiće se 06. i 07.09. 2022. godine, od 09.00h do 14.00h.

Kandidati treba da dostave slijedeću dokumentaciju:

  1. Originalna svjedočanstva za I, II, III i IV razred završene srednje škole;
  2. Originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  3. Ovjerenu kopiju diplome "Luča";
  4. Kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  5. Indeks sa uredno popunjenom prvom stranom;
  6. Dvije identične fotografije (format za indeks);
  7. Popunjen prijavni list (kupuje se u knjižari-ŠV obrazac).

Kandidati koji su primljeni na studjiski program Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje  dokumentaciju za upis predaju u Bijelom Polju u zgradi Centra za kontinentalno voćarstvo, ljekovito i aromatično bilje, ulica Milorada Šćepanovića bb, kod referenta za studentska pitanja.

Kandidati koji su primljeni na studijski program Mediteransko voćarstvo dokumentaciju mogu predati u zgradi Centra za suptropske kulture u Baru, Bjelišii bb, kod referenta za studentska pitanja.

Za studijske programe Biljna i Animalna proizvodnja dokumentacija se predaje na studentskoj službi u zgradi fakulteta u Podgorici.

Kandidati svih studijskih programa mogu predati dokumentaciju i na studentskoj službi u zgradi fakulteta u Podgorici.

Ukoliko kandidat, koji je stekao pravo upisa na fakultet, ne obavi upis u naznačenom vremenskom periodu, smatraće se da je odustao od upisa.

Dokumenti

Broj posjeta : 423


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.