Profesorice sa Univerziteta Goce Delčev boravile na Biotehničkom fakultetu
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U okviru CEEPUS programa mobilnosti studenata i nastavnog osoblja na Biotehničkom fakultetu su od 15. do 21. maja boravile prof.dr Violete Ivanove-Petropulos i  mr Elene Bogeve  sa Univerziteta ‘’Goce Delčev’’ iz Štipa, Sjeverna Makedonija. Tom prilikom gošće su za master studente studijskog programa Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo i studijskog programa Bezbjednost hrane održale predavanje  na temu ,,Sastav i kvaliteta vina” (prof.dr Violete Ivanove-Petropulos) i na temu ,,Novi vinski stil - medeno vino”(mr Elene Bogeve).   

Tokom svog boravka, sa koleginicama iz Centra za vinogradarstvo i vinarstvo, gošće su učestvovale u radu Enološke laboratorije, radile na primejni novih metoda u Enološkoj laboratoriji Biotehničkog fakulteta, upoznate su sa stanjem u vinogradarsko-vinarskom sektoru Crne Gore, posjetile su ogledno imanje ‘’Lješkopolje’’, kao i nekoliko vinarija u Crnoj Gori. Ovo je bila prilika da se razmotre mogućnosti  dalje saradnje u ovoj oblasti kako u domenu realizacije mobilnosti, tako i u svrhu prijave zajedničkih projektnih ideja.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.