Obavještenje za studente master studija
Obavještenje za studente master studija

Obavještavaju se studenti master studija, koji su studije upisali 2020/21. i 2021/22. studijske godine, a do 1.12. 2023. godine nisu završili prijavu teme master rada (Prijava dobila pozitivno mišljenje Odbora za monitoring master studija) ili nisu odbranili master rad, da su dužni  da regulišu status  i uplate školarinu (ako to već nisu uradili) za studijsku 2023/2024. godinu, najkasnije do ponedjeljka 11.12.2023. godine. 

Prijava master rada nosi 10 ECTS, a odbrana 20 ECTS. Cijena jednog ECTS kredita iznosi 16,66 €.

Studenti kojima je master rad "prošao" plagijarizam, na Odboru za monitoring master studija, do 1.12.2023. godine neće plaćati odbranu master rada.  

Studneti plaćaju školarinu u skladu sa Zaključkom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore  https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_1242/objava_142483/fajlovi/Zaklju%C4%8Dak%20o%20pla%C4%87anju%20%C5%A1kolarine%20u%20ratama%20za%202023_24%20studijsku%20godinu.pdfNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.