Prof. dr Velibor Spalević dobitnik priznanja Univerziteta Crne Gore
Prof. dr Velibor Spalević dobitnik priznanja Univerziteta Crne Gore

Prof. dr Veliboru Spaleviću je, na predlog Vijeća Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, dodijeljeno godišnje Priznanje za poseban doprinos razvoju naučnoistraživačkog, umjetničko-istraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore u protekloj godini. Na svečanosti upriličenoj tim povodom nagradu je uručio rektor prof. dr Vladimir Božović.  

Ovo je treće Priznanje Univerziteta dodijeljeno profesoru Spaleviću. Inicijalno je nagrađen 2018. godine, na predlog Filozofskog fakulteta UCG, a potom 2021, na preporuku Biotehničkog fakulteta UCG.

Njegova uloga u okupljanju međunarodnog naučno-stručnog tima, istraživanje širokog spektra naučnih upita, te širenje zajedničkih nalaza publikovanjem u uglednim časopisima, ne samo da je značajno doprinijela njegovom ličnom međunarodnom pozicioniranju, već je dijelom, zajedno sa ostalim dobitnicima priznanja, podigla ugled Univerziteta Crne Gore u međunarodnim naučnim krugovima. 

Prof. Spalević je tokom prošle godine obavljao ulogu mentora na Univerzitetu Crne Gore, vodeći simultano pet kandidata na različitim nivoima obrazovanja. Njihova zajednička istraživanja obuhvataju širok spektar tema, koje se presijecaju u jednoj od tačaka istraživanja iz oblasti poljoprivrede i geonauka, a među istraživačima se bilježe značajni pojedinačni doprinosi. Naučne komunikacije sa mladim istraživačima iz Brazila, Maroka, Rumunije, Srbije, Šri Lanke i Australije, zajedno sa istraživanjima u Crnoj Gori, kako navodi, doprinijele su visokoj naučnoj produktivnosti njihovog naučno-istraživačkog tima, te velikom broju objavljenih radova u međunarodnim časopisima i međunarodnim konferencijama u 2023. godini.

Nagrađeni profesor predvodio je međunarodnu istraživačku inicijativu preko nekoliko međunarodnih naučnih tijela, nalazeći se u ekosistemu koji okuplja raznolike naučno-stručne timove istraživača, uključujući brojne članove naučnog tima. Njihovi zajednički nalazi, predstavljeni na stranicama uglednih međunarodnih časopisa i platformi; odražavaju holističku posvećenost unapređenju znanja tima u suočavanju sa ključnim izazovima u oblastima poljoprivrede, geonauka i srodnih disciplina, sa posebnim naglaskom na održivim i inovativnim pristupima. 

Prof. Spalević je tokom 2023. godine kao istaknuti stručnjak učestvovao u nekoliko međunarodnih projekata, čime je znatno doprinio globalnim naporima u oblasti konzervacije zemljišta i voda.

U periodu od 2020. do 2023. godine bio je član Naučnog savjeta Svjetske asocijacije za konzervaciju zemljišta i voda (WASWAC), gde je obavljao funkciju Councillora i bio Koordinator/Predsedavajući Foruma mladih naučnika unutar WASWAC-a (u decembru 2023. reizabran za period 2023-2025). Osim toga, tokom 2023. godine angažovan je kao koordinator istraživačkog tima Federalnog univerziteta Alfenas u Brazilu, posvećenom rješavanju problema degradacije zemljišta i erozije zemljišta. U 2023. godini bio je aktivan član u COST akcijama, posebno u projektu CA21104 - Pan-European Network for Sustainable Hydropower, koji se implementira u periodu 2022. - 2026. Takođe, učestvuje i u projektu CA18135 - Fire in the Earth System: Science & Society, (2019-2023), gdje je istraživač i član Upravnog odbora.

Njegovo angažovanje u projektnim inocijativama Biotehničkog fakulteta koji je prema broju odobrenih projekata najuspješnija naučnoistraživačka ustanova u Crnoj Gori, svjedoči o posvećenosti globalnim inicijativama za očuvanje životne sredine i održivost.

Prof. dr Velibor Spalević ostvaruje značajan uticaj u oblasti konzervacije zemljišta i voda, objavljujući istraživanja u uglednim časopisima sa visokim impakt faktorima. Njegovi radovi obuhvataju teme kao što su erozija zemljišta, klizišta, održivi razvoj, paleoekologija, i primena novih tehnologija u poljoprivredi. Istražuje i van granica Crne Gore, analizirajući pri tom uticaj načina korišćenja zemljišta na globalnom nivou.

U periodu od novembra 2022. do novembra 2023. objavio je sa timom autora ukupno 25 radova u međunarodnim časopisima, od čega 20 radova koji su na citatnim listama SCI (Q1:8, Q2:9, Q3:3), te još tri rada u Scopus bazama (Q3:3), a još dva rada su prihvaćena u časopisima na SCI, predviđena prema rasporedu za publikovanje u 2024. 

Tokom 2023. godine, profesor Spalević je bio aktivan učesnik na nizu značajnih naučnih događaja i konferencija. 

 

Povezane vijesti: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1243/objava/175663-nagradeni-prof-dr-velibor-spalevic-o-priznanju-univerziteta-crne-gore-za-tv-crne-gore 

 

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.