Univerzitet Crne Gore raspisao interni oglas za angažovanje u nastavi u studijskoj 2024/25. godini
Univerzitet Crne Gore raspisao interni oglas za angažovanje u nastavi u studijskoj 2024/25. godini

Univerzitet Crne Gore raspisao je interni oglas za angažovanje u nastavi u studijskoj 2024/25. godini.

Pravo prijave na Oglas imaju lica sa akademskim i naučnim zvanjem u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore lica sa akademskim zvanjem u statusu kliničara koji su angažovani na Medicinskom fakultetu, po osnovu ugovora o dopunskom radu, a koji su iz iste ili srodne oblasti.

Pravo prijave imaju i saradnici u nastavi sa doktoratom i saradnici u nastavi za umjetničke discipline, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju  i Statutom Univerziteta Crne Gore, pri čemu prijava mora sadržati i koprijavu nastavnika-mentora predmeta.

Saradnik treba da ispunjava uslove za saradnički status i u studijskoj 2024/25. godini.

Zainteresovani kandidati podnose prijave organizacionim jedinicama Univerziteta za čije predmete konkurišu.

Uz prijavu se prilaže odluka o izboru u zvanje, kratki izvod iz bibliografije i ugovor o radu za saradnike.

Prijave kandidata razmatraju i podnose predlog Senatu matična vijeća, uz pribavljeno mišljenje stručne komisije koju formira dekan.

Predlog mora biti obrazložen, uz ocjenu ispunjenosti uslova.

Oglas je je otvoren osam dana od dana objavljivanja.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.