Profesorica sa Biotehničkog fakulteta na SensorFINT final internacionalnoj (COST) konferenciji U CORDOBI, Španija
Profesorica sa Biotehničkog fakulteta na SensorFINT final internacionalnoj (COST) konferenciji U CORDOBI, Španija

Prof. dr Radmila Pajović-Šćepanović  aktivno je učestvovala u radu SensorFINT final internacionalne COST konferencije koja se održala na Univerzitetu u Kordobi (Španija), u periodu od 29. do 31. maja 2024. godine. Ona je izlagala rezultate naučno-istraživačkog rada "Characterization of Cabernet Sauvignon Wines from Western Balkan Countries using Spectrophotometrically Methods" u vidu poster prezentacije. Uz to, profesorici Pajović-Šćepanović pružena je prilika da predsjedava jednom od sesija na ovoj prestižnoj konferenciji (Session 2: "Sensor fusion for reaching complex issues in food integrity").

Ova vrlo posjećena međunarodna konferencija u organizaciji COST-a, omogućila je uspostavljanje, dodatno učvršćivanje i unapređenje kvaliteta profesionalne saradnje Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore sa kolegama iz Evrope i svijeta.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.