Inovativni naučni projekat BIOEXTRA traži rješenja za suzbijanje bolesti vinove loze   
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Kako da se suzbiju bolesti vinove loze i da se dobijene metode dalje nadograđuju i koriste na sličan način i za suzbijanje drugih bolesti poljoprivrednih kultura, ishod je koji se očuje od BIOEXTRA projekta.

Rukovodilac ovog projekta prof. dr Nedeljko Latinović, sa Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore navodi da je u Crnoj Gori vinova loza je jedna od najznačajnijih poljoprivrednih kultura.

"Među najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori su plamenjača vinove loze (Plasmopara Imageviticola) i crna pjegavost vinove loze Phomopsis viticola)", objašnjava on.  

Kroz ovaj projekat su, dodaje, do sada dobijene aktivne supstance koje posjeduju fungicidnu aktivnost prema navedenim prouzrokovačima bolesti vinove loze.

"Prijavljena su i dva patentna rješenja koja su u procesu priznavanja kod Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore. Uspostavljene su laboratorijske metode za sintezu hemijskih jedinjenja i izdvajanje biljnih ekstrakata, kao i za ispitivanje biološke efikasnosti hemijskih jedinjenja i biljnih ekstrakata prema biljnim patogenima“, navodi Latinović dosadašnje rezultate projekta.

Prema njegovim riječima, mnoge bolesti biljaka uzrokuju smanjenje prinosa, a često u potpunosti mogu da unište poljoprivrednu proizvodnju. Za njihovo suzbijanje koriste se sredstva za zaštitu bilja, čija je upotreba u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji neophodna.

"Novi trendovi u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji sve više kreću ka uključivanju bioloških agenasa kao sredstava za zaštitu bilja, što je u skladu sa EU Direktivom o održivoj upotrebi pesticida i sprovođenja integralne zaštite bilja", smatra Latinović.

Cilj ovog projekta je, objašnjava on, sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja serije prelaznih metala sa derivatima pirazola, kao i dobijanje i karakterizacija biljnog ekstrakta u svrhu ispitivanja njihovog fungicidnog djelovanja prema navedenim gljivama prouzrokovačima bolesti vinove loze

Pored ostalih rezultata, u okviru projekta, pod zvaničnim nazivom „Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedinjenja  i biljnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori“, do sada je saopšteno šest radova na međunarodnim konferencijama, objavljen je naučni rad u međunarodnom časopisu (SCIE), a jedan naučni rad je u proceduri publikovanja.

Ovaj inovativni projekat finansira Ministarstvo nauke Crne Gore, vrijednosti od 15 000,00 eura. Sa realizacijom je počeo  1. marta 2018. godine,  a završiće se iduće godine, do 1. marta 2020. 

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.