HarISA projekat rezultiraće međunarodnim zajedničkim doktorskim studijama  
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Univerzitet Crne Gore započeo je, početkom ove godine, blisku saradnju sa ukupno 11 univerziteta iz  zemalja Evropske unije i regiona   Zapadnog Balkana kroz Erasmus + projekat Harmonizacija i inoviranje studijskog programa doktorskih studija za unapređenje zdravlja biljaka i održivu poljoprivredu – HarISA.

Rukovodilac projekta prof. dr Nedeljko Latinović navodi da je u planu ovog projekta međunarodni zajednički doktorski studij čime će se podstaći međunarodna i regionalna saradnja.

U projektu učestvuje 12 univerziteta, pet iz zemalja Evropske unije i sedam univerziteta iz regiona Zapadnog Balkana.

„Na dva radna sastanka koji su održani do sada u Podgorici i Zagrebu, sakupljeni su podaci o doktorskim studijama iz oblasti zaštite bilja od svih partnerskih institucija i predstavljena je zajednička analiza programa. Identifikovane su dobre prakse upravljanja i podučavanja, sličnosti i razlike između pojedinih univerziteta. RaImagezmjenjene su informacije o postojećim predmetima koji se predaju na različitim univerzitetima, upoređene metode, način rada, ljudski kapaciteti i ishodi učenja. Takođe, analizirane su mogućnosti funkcionisanja zajedničkog doktorskog studija iz zaštite bilja. Intenzivan rad nastaviće se na trećem sastanku koji će se održati u Beogradu u oktobru 2019. godine“, navodi Latinović.

Biotehnički fakultet Univeriteta Crne Gore, na kome su doktorske studije nedavno otpočele, imaće posebnu korist od  iskustva sa projekta za dalji rad nastavnog osoblja angažovanog na doktorskim studijama.

„Planirana je mobilnost studenata doktorskih studija i nastavnog osoblja. Razviće se zajednički nastavni materijal, novi kursevi i nacrt nastavnog plana i programa za ovaj doktorski studij“, navodi Latinović.

Projekat ima za cilj da pruži podršku modernizaciji i internacionalizaciji visokog obrazovanja u oblasti zaštite bilja i da doprinese saradnji između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u sprovođenju politike Evropske unije u ovoj oblasti.

Cilj je i da se obezbijedi sticanje naučnih saznanja i prenošenje vještina i kompetencija za postizanje održive upotrebe pesticida i primjenu glavnih principa integralne zaštite bilja u poljoprivrednoj proizvodnji.

Vrijednost projekta je 967 614,00 od čega je Univerzitetu Crne Gore na raspolaganju 82 853,00 eura.

 

Projekat je počeo 15. januara 2019. godine i traje do 14. januara 2022. godine (tri godine).

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.