Biotehnički fakultet, 22.07.2019

Informacija u vezi preuzimanja uvjerenja o završenim osnovnim i specijalističkim studijama  

Studenti koji su u julskom roku završili osnovne i specijalističke studije, Uvjerenja o završenom stepenu studija,  mogu preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Dekanata, kancelarija broj 03, u periodu od 09- 13 h.

 

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 468