Biotehnički fakultet, 03.09.2019

Jedinstveni studentski kod (JSK) i njegova obavezna primjenaX

Jedinstveni studentski kod (JSK) je namijenjen za jedinstvenu identifikaciju uplata koje student vrši na račun fakulteta. Na taj način se osigurava efikasnost i štiti privatnost studenta jer ne mora da koristi matični broj. 

Opširnije o Jednistvenom studentskom kodu i obaveznoj primjeni možete pogledati na sljedećem linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1029/objava/48686-jedinstveni-studentski-kod-jsk-i-njegova-obavezna-primjena

 

Dokumenti

Broj posjeta : 557