Biotehnički fakultet, 13.09.2019

Obavještenje za studente specijalističkih stdija



X

Obavještavaju se studenti specijalističkih studija da, ako žele da odbrane specijalistički rad u studijskoj 2018/19,   moraju  ga predati u studenstku službu  zaključno sa 19.09.2019. 

Broj posjeta : 425