Biotehnički fakultet, 26.10.2019

Biotehnički fakultet domaćin prve posjete tima ERASMUS+ K107Na Biotehničkom fakultetu, 22. oktobra 2019. godine realizovana je prva posjeta tima ERASMUS + K107 kojom je započeta realizacije projekta, koji će trajati do 2021 godine.

Članove tima ERASMUS + K107 predstavljali su partneri iz Hrvatske: Renata Husinek – koordintorica Erasmus programa, dr.sc. Tatjana Jelen, dr.sc. Marcela Andreata-Koren i predstavnik Francuske  Jean-Luc Sarraute.

Na sastanku sa predstavnicima Univerziteta Crne Gore – Biotehničkog fakulteta, prof. dr Aleksandrom Despotović i prof. dr Miomirom Jovanovićem, koji su i koordinatori projekta planirane su aktivnosti, koje se prevashodno odnose na  mobilnost studenata i nastavnog osoblja, istaknuta je važnost projekta i posvećenost učesnika u realizaciji zacrtanih ciljeva, koji doprinose razvoju profesionalizma i stručnih kompetencija studenata i nastavnika. 

Članovi ERASMUS tima su održali prezentacije za studente i detaljno ih upoznali sa planom i programom mobilnosti i benefitima koje ovaj projekt donosi. 

Broj posjeta : 486