Biotehnički fakultet, 27.11.2019

Biotehnički fakultet dobitnik ICGEB-CRP istraživačkog grantaX

Naučnoistraživački projekat Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore pod nazivom „Next generation diagnostics and characterization for emerging viruses and virus-like agents of pome and stone fruits in Montenegro“ jedan je od pozitivno ocijenjenih projekata na konkursu ICGEB-CRP Research Grants 2019 Međunarodnog centra za genetski inženjering i biotehnologiju (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, ICGEB).

Realizacija projekta, pod rukovodstvom dr Jelene Zindović, doprinijeće proširenju kompetencija istraživačkog tima na naučno aktuelne teme u oblasti dijagnostike virusnih oboljenja različitih voćnih kultura u Crnoj Gori primjenom sekvencioniranja nove generacije. U projektu, kao partnerske institucije, učestvuju Biotehnički fakultet Univerziteta u Ljubljani i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Zagrebu. Projekat će biti finansiran u periodu od tri godine (2020-2022).

Broj posjeta : 360