Biotehnički fakultet, 20.12.2019

Važno obavještenje za studenteObajveštavaju  se studente svih nivoa studija da je rok za uplatu druge rate školarine za zimski semestar studijske 2019/20. godine istekao 25.11.2019.

Studenti koji nisu izmirili svoje obaveze biće isključeni sa spiskova za polaganje završnih ispita, o čemu će biti obaviješteni predmetni nastavnici.

Prilikom uplate studenti su dužni da pored imena i prezimena upišu JSK, a dokaz o uplati dostave studentskoj službi.

                                                                                                                                      IZ DEKANATA

Broj posjeta : 415