Biotehnički fakultet, 20.12.2019

Prof. dr Nedeljku Latinoviću uručena nagrada za ostvarene rezultate iz oblasti naučnoistraživačkog i stručnog radaProf. dr Nedeljko Latinović (Biotehnički fakultet) primio je nagradu kao zaslužni pojedinac, za ostvarene rezultate tokom 2019. godine iz oblasti naučnoistraživačkog i stručnog rada, po prijedlogu Biotehničkog fakulteta. Do sada je objavio preko 130 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i skupovima u zemlji i inostranstvu. U posljednjih pet godina učestvovao je u 19 projekata, kako međunarodnih, bilateralnih, tako i nacionalnih projekata. Prof. Latinović rukovodi sa pet programa vezanih za praćenje sredstava za zaštitu bilja i bezbjednost hrane, koje finansira Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Broj posjeta : 1322