Prof. dr Nedeljku Latinoviću uručena nagrada za ostvarene rezultate iz oblasti naučnoistraživačkog i stručnog rada
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Prof. dr Nedeljko Latinović (Biotehnički fakultet) primio je nagradu kao zaslužni pojedinac, za ostvarene rezultate tokom 2019. godine iz oblasti naučnoistraživačkog i stručnog rada, po prijedlogu Biotehničkog fakulteta. Do sada je objavio preko 130 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i skupovima u zemlji i inostranstvu. U posljednjih pet godina učestvovao je u 19 projekata, kako međunarodnih, bilateralnih, tako i nacionalnih projekata. Prof. Latinović rukovodi sa pet programa vezanih za praćenje sredstava za zaštitu bilja i bezbjednost hrane, koje finansira Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.