Prvi poziv za predaju sažetaka za Međunarodnu konferenciju GEA, 28-31. maj 2020, Podgorica, Crna Gora
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U ime organizatora Međunarodne konferencije GEA International (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 28-31. maj 2020, Podgorica, Crna Gora, zadovoljstvo nam je da objavimo Prvi poziv za predaju sažetaka radova. Pozivamo sve zainteresovane kolege koji se bave pitanjima iz oblasti geonauka, ekologije, ekonomije, poljoprivrednih nauka, ruralne arhitekture i kulturnim nasljeđem seoskih područja, i srodnim disiplinama da uzmu učešće u radu Konferencije.

Ova međunarodna konferencija organizuje se sa ciljem da bude platforma međunarodne naučne diskusije o održivom upravljanju prirodnim resursima u poljoprivredi i šumarstvu, kao i o pitanjima ekonomije i ekologije, ruralnog razvoja, sa posebnim osvrtom na ruralnu arhitekturu i kulturno nasljeđe seoskih  područja. GEA International (Geo Eco-Eco Agro) Conference je osmišljena tako da okuplja i povezuje nauku, industriju i donosioce odluka o konceptima i praksama održivog razvoja ekonomije i društva u cjelini.

Cilj Konferencije je i da uradi sintezu i nadogradi rezultate regionalnih sastanaka, pružajući priliku za razmjenu iskustava među učesnicima sa svih meridijana, pri tom diskutujući o politikama koje mogu pomoći razvoju ekološke svijesti, poljoprivredne proizvodnje, ruralnog razvoja, agroekologije kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja.

Zvanični jezik Konferencije je engleski jezik.

Detaljne informacije postavljene su na web strani Konfrencije: www.gea.ucg.ac.me

 

U ime Počasnog odbora,

Prof.dr Danilo Nikolić, rektor Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Počasnog odbora Konferencije

 

U ime  Naučnog odbora,

Doc. dr Velibor Spalević,

Predsjednik  Naučnog odbora Konferencije

 

U ime Organizacionog odbora,

Prof.dr Sanja Radonjić,

Predsjednik  Organizacionog odbora Konferencije

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.