Biotehnički fakultet, 11.03.2020

Terenske vježbe studenata druge i treće godine na Oglednom imanju "Lješkopolje"Broj posjeta : 71