Biotehnički fakultet, 24.03.2020

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTEX

Obavještavaju se studenti svih studijskih programa na svim nivoima studija da za većinu predmeta imaju materijal za učenje (prezentacije) na stranicama predmeta.  

Za određeni broj predmeta nastavnici su se opredijelili za direktnu komunikaciju sa studentima putem e-maila.

Za predmete Pedologija (studijski program Biljna proizvodnja), Melioracije i uređenje zemljišta  i Agrohemija (primijenjeni studijski programi u Baru i Bijelom Polju) predmetni nastavnici izvode nastavu putem ZOOM aplikacije.

Mole se studenti da, u slučaju da nisu dobili materijal na e-mail ili materijal nije postavljen na stranici predmeta, ili imaju problema sa praćenjem predmeta putem ZOOM aplikacije, ili imaju nekih pitanja i nejasnoća, da se obrate predmetnim nastavnicima putem zvaničnog e-maila zaposlenih ……@ucg.ac.me koji je dostupan na stranici svakog nastavnika ili rukovodiocima studijskih programa i prodekanu za nastavu.

 

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 560