Biotehnički fakultet, 10.06.2020

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE SPECIJALISTIČKIH STUDIJAObavještavaju se studenti specijalističkih studija da, shodno izmjeni akademskog kalendara za studijsku 2019/20., specijalistički rad mogu braniti u nedjelji od 20.07 do 25.07.2020.

Kako bi mogli braniti rad u ovom terminu, studenti su u obavezi da prijave temu rada zaključno sa 15.07.2020. Obrazac prijave rada studenti preuzimaju na studentskoj službi. Nakon popunjavanja i potpisivanja od strane mentora i studenta obrazac prijave predaje se na studentsku službi.

Odbrani rada, može se pristupiti nakon usvajanja ocjena na Vijeću fakulteta, koje se za studente specijalističkih studija moraju zaključiti do 20.07.2020. Rad se predaje u pet primjeraka od čega je jedan za studenta.

Broj posjeta : 363