Biotehnički fakultet, 05.07.2020

Tajna vina Biotehničkog fakulteta: Spoj nauke i strukeTajna kvaliteta vina Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore  je u spoju nauke i struke, kazali su na Biotehničkom fakultetu, na čijem je Oglednom imanju u Lješkopolju u toku zelena rezidba vinove loze na plantažama sa oko 22 ha vinograda.

“Specifičnost kvaliteta vina Biotehničkog fakulteta proizilazi, s jedne strane, iz posebnog kvaliteta grožđa koje se bere u vinogradu na lokalitetu Lješkopolje (Podgorički sub-region) i opredjeljenja za tradicionalnu tehnologiju proizvodnje, s druge strane, navodi dr Radmila Pajović Šćepanović sa ovog fakulteta.

Ona dodaje da izvanrednom kvalitetu vina doprinosi i stručno i znalačko upravljanje proceImagesom proizvodnje, koje je zahtjevnije jer ne omogućava potpunu kontrolu uslova.

“Veliki broj sunčanih dana i posebnost podneblja Crne Gore, uz izvanredan kvalitet grožđa i  specifičnost autohtone sorte Vranac, daju prepoznatljiv pečat vinima - Vranac i Vranac barrique na koje je naš fakultet s razlogom ponosan”, kazala je profesorica Pajović.

Njena koleginica, dr Danijela Raičević, kaže da se na Oglednom imanju sve agrotehničke i pomotehničke mjere odvijaju prema utvrđenom planu.

„U vinogradu se svakih 15 dana sprovodi međuredno kultiviranje i zaštita vinove loze protiv uzročnika bolesti, štetočina i korova. Do sada je vinova loza sedam puta tretirana protiv uzročnika bolesti i štetočina, a odrađen je i jedan tretman protiv korova. Narednih dana, ako vremenski uslovi budu povoljni (suvo i toplo vrijeme), uradiće se i posljednje tretiranje u ovom proizvodnom ciklusu. Zbog najavljene stabilizacije vremena i porasta temperatura vrlo brzo će se početi sa navodnjavanjem“, navodi profesorica Raičević.

Ova godina zbog obilnih padavina tokom svih fenofaza razvoja vinove loze bila je prilično teška za vinogradare.

“Poznato je da je vinova loza vrlo atraktivna biljna vrsta za ishranu mnogih štetnih insekata i razvoj različitih prouzrokovača biljnih bolesti. Iz tog razloga ove godine bilo je neophodno sprovesti veći broj tretiranja vinove loze kako bi se spriječio razvoj bolesti koje bi mogle nepovoljno da utiču na prinos i kvalitet grožđa i vina”, kazala je profesorica Raičević na pitanje koje savjete bi dala građanima koji se bave vinovom lozom.

“Ukoliko su vinogradi do sada redovno tretirani odgovarajućim fungicidima i insekticidima onda je sigurno da su zasadi vinove loze očuvani i da se nalaze u dobroj kondiciji. Zato je u narednom periodu važno da  vinogradari pažljivo prate momenat postizanja zrelosti grožđa, kao i da na samom početku prerade grožđa sumporišu kljuk u cilju prevencije i zaštite kvaliteta vina”, smatra ona.

Na ovom fakultetu i studenti proizvode svoja vina, takozvana studentska vina. Profesorice kažu da je to pravi način da studenti prođu kroz sve tehnološke operacije koje se sprovode tokom proizvodnje vina i da stečeno znanje primijene u praksi.

Podijeljeni u grupe, primjenjuju različite tehnologije, sa upotrebom različitih enoloških sredstava i bez njihove upotrebe,  različitu dužinu fermentacije i dr. 

Nakon toga, pripremljena vina se degustiraju da bi se uočilo kako razlika u primjenjenoj tehnologiji utiče na hemijska svojstva i senzorne karakteristike vina.

S obzirom na to da se vina pripremaju u malim količinama, od 5 -10 litara po grupi, ona se najvećim djelom potroše na ocjenu hemijskih i senzornih svojstava u toj ili sledećoj generaciji na časovima za senzornu ocjenu vina.

 

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/tajna-vina-biotehnickog-fakulteta-spoj-nauke-i-struke/

https://www.portalanalitika.me/clanak/tajna-vina-biotehnickog-fakulteta-spoj-nauke-i-struke

https://www.antenam.net/drustvo/163823-tajna-vina-biotehnickog-fakulteta-spoj-nauke-i-struke

https://fosmedia.me/infos/drustvo/tajna-vina-biotehnickog-fakulteta-spoj-nauke-i-struke

https://www.aktuelno.me/crna-gora/tajna-vina-biotehnickog-fakulteta-spoj-nauke-i-struke/

https://makanje.me/clanak/2662?fbclid=IwAR39eJmvt0FjE7qDUl3s3SBUOnYGvLrUkShfaUcw3nrz0E76NEvAfO6Luuk

 

 

 

 

Broj posjeta : 669