Biotehnički fakultet, 11.09.2020

Konkurs za upis studenata u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21. godinu - IV upisni rok 

UNIVERZITET CRNE GORE

raspisuje

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA

UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2020/21.

koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

( IV UPISNI ROK)

 

Na Biotehničkom fakulteti ima 9 slobodnih mjesta - studijski  program Mediteransko voćarstvo u Baru.

Imajući u vidu aktuelnu situaciju i mjere koje se preduzimaju radi prevencije i sprečavanja širenja COVID-19, u skladu sa važećim naredbama Ministarstva zdravlja i preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Univerzitet Crne Gore organizuje isključivo elektronsko prijavljivanje na predmetni konkurs, uz obavezu slanja originalnih dokumenata isključivo putem pošte.

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Sve dalje informacije možete pogledati na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/85755-konkurs-za-upis-studenata-u-i-godinu-osnovnih-studija-univerziteta-crne-gore-za-studijsku-2020-21-godinu-iv-upisni-rok

 

Broj posjeta : 279