Biotehnički fakultet, 19.10.2020

Prijava ispita za dodatni ispitni rokX

Prijedlog Studentskog parlamenta UCG o dodatnom ispitnom roku za studente završne godine osnovnih studija obima najmanje 180 ECTS kredita, kojima je do završetka osnovnih studija ostao nepoložen samo jedan predmet, usvojen je na elektronskoj sjednici Senata UCG.

Rukovodeći se činjenicom da se specijalističke studije organizuju još ovu i narednu studijsku godinu, kao i da za ovaj dodatni rok važe ista pravila kao i za dodatni rok organizovan u okviru septembarskog, te da studenti imaju dovoljno vremena da pripreme gradivo, odobravanjem ovog roka omogućiće se studentima da okončaju osnovne studije, a time i će im se dati i prilika da konkurišu za upis na preostala slobodna mjesta na specijalističkim studijama u III upisnom roku.

Prijave za dodatni ispitni rok obaviće se 23. oktobra 2020. godine, dok će dodatni rok biti organizovan 28. oktobra 2020. godine, u 10 časova.

Konkurs za upis na specijalističke studije, u III upisniom roku,  biće raspisan 2. novembra, a predaja dokumenata će se izvršiti 3. novembra 2020. godine.

Visina naknade za polaganje ispita u dodatnom ispitnom roku utvđena je Odlukom Upravnog odbora UCG.

Prijava ispita za dodatni ispitni rok vršiće se u petak 23.10.2020. godine, od 9 do 14 h. na šalteru studentske službe

Dodatni ispitni rok će se organizovati u srijedu 28.10.2020. godine.

Broj posjeta : 201