Biotehnički fakultet, 21.10.2020

Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih na Konkurs za upis na master studije, II upisni rok oktobar, 2020 godineX

Bodovanje je izvršeno u skladu članovima 6,  7 i 9  Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija Univerziteta Crne Gore. U skladu sa članom 11 istog Pravilnika kandidati imaju pravo uvida u testove u terminu od 15 do 16 časova 21.10.2020. u sali 02 (prizemlje) za studente studijskog programa Agrobiznis i ruralni razvoj, za studijski program Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo od 10-11 časova u sali 02 (prizemlje) 22.10.2020. godine i od 10-11 časova 22.10.2020 za studente studijskog programa Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje u sali P2 u Bijelom Polju.

Nakon toga biće objavljene konačne rang liste.

Dokumenti

Broj posjeta : 204