Biotehnički fakultet, 17.11.2020

Biotehnički fakultet u toku 2020. godine dobio sedam novih projekataX

Uspješnu projektnu aktivnost Biotehnički fakultet UCG je nastavio i u 2020. godini. Tokom ove godine za realizaciju je odobreno ukupno sedam  projekata, od čega pet međunarodnih i dva nacionalna.

Erasmus + projekat:

- U okviru projekata međunarodne kreditne mobilnosti odobren je Erasmus + 2020-1-SK01-KA107-077779. Projektom će u naredne dvije godine rukovoditi Poljoprivredni univerzitet u Nitri – Slovačka (Slovak University of Agriculture in Nitra), a Biotehnički fakultet će, kao partnerska institucija, učestvovati u realizaciji mobilnosti studenata i nastavnog osoblja.

Nacionalni projekti :

- Na Konkursu Ministarstva nauke za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja odobren je projekat ‘’Ocjena biohemijskog sastava etarskog ulja smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.) iz Crne Gore i nekih introdukovanih populacija gajenih po principima organske proizvodnje’’. Glavni cilj projekta je da se uradi detaljan popis prirodnih populacija smilja u područjima njihovog prirodnog rasprostranjenja, utvrdi njihovo stanje i definišu granice rasprostranjenja i da se hemijskom karakterizacijom utvrdi stepen unutarvrsne raznolikosti, odnodno pripadnost određenom hemotipu. U uslovima organske proizvodnje smilja ispitaće se i optimalni sistemi ishrane, njihov uticaj na glavne parametre produktivnosti i kvalitet etarskog ulja. Projekat je osnova za izradu doktorske teze doktoranda mr Andreje Komnenić, a mentor i rukovodilac je prof. dr Zoran Jovović.

- Na Konkursu Ministarstva nauke za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte odobren je projekat ‘’Analiza genoma crnogorskih populacija ovaca primjenom nove generacije sekvenciranja’’. Cilj je ovog projekta da se uradi sveobuhvatna genetička karakterizacija svih autohtonih populacija i rasa ovaca u Crnoj Gori primjenom danas najrelevantnijih SNP markera visoke gustoće (OvineSNP 50-600K Bead chip), kao i da se uradi filogenetska analiza sekvenciranjem dijela genoma mtDNK (D-loop regije). Rukovodilac projekta je prof. dr Božidarka Marković, a partneri na projektu biće I iskusni istraživački tim sa Agronomskog fakulteta iz Zagreba. I ovaj projekat će znatnim dijelom biti osnova za izradu doktorske disertacije doktoranda mr Milene Đokić.

Bilateralni projekti:

Na Konkursu za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Slovenije za period 2021-2022, odobren je  projekat pod nazivom:

- “Ekološko suzbijanje pepelnica biofungicidima”, čiji je rukovodilac iz Crne Gore prof. dr Jelena Latinović, a iz Slovenije Dr. Miha Ocvirk iz Instituta za hmeljarstvo i pivarstvo Slovenije. S obzirom da su pepelnice  biljne bolesti koje se redovno javljaju i mogu značajno da ugroze prinose, proučavanje njihovog suzbijanja ekološki prihvatljivim sredstvima je veliki izazov. Posebna pažnja biće posvećena identifikaciji novih vrsta pepelnica na gajenim biljkama na prostoru Crne Gore i Slovenije. Ova istraživanja su u skladu sa smjernicama Strategije pametne specijalizacije koju je Crna Gora usvojila, ali i sa zakonodavstvom EU u oblasti primjene integralnih mjera borbe u zaštiti bilja od bolesti i štetočina (Regulativa 2009/128/EC o održivoj upotrebi pesticida).

Na Konkursu za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Austrije za period 2021-2022,  odobrena su tri projekta:

- Projekat “Prirodi blisko gazdovanje šumama” ima za cilj bolje upoznavanje osnovnih karakteristika šumskih ekosistema i modela gazdovanja šumama i kontrole procesa erozije u Austriji i Crnoj Gori. Rukovodilac Projekta u Crnoj Gori je doc. dr Milić Čurović , a u Austriji Dr. Bernhard Wolfslehner sa Univerziteta prirodnih nauka i prirodnih resursa (BOKU) iz Beča. U okviru ovog projekta radiće se na razmjeni iskustava u oblasti upravljanja i gazdovanja šumama, održivog i trajnog korišćenja, zaštite od erozije i sl. Poređenje metodologija i podataka o šumskim kompleksima predstavljaće dobru osnovu za objavljivanje zajedničkih radova u referentnim časopisima i na međunarodnim konferencijama.

- Projekat ‘’Uticaj različitih klimatskih zona u vinarskim regionima Austrije i Crne Gore na ispoljavanje arome u bijelim vinima’’ ima za cilj karakterizaciju i tipizaciju aromatskog profila u Austrijskim i Crnogorskim bijelim vinima i da pokaže uticaj klime, generalno, i u ispitivanim berbama 2021 i 2022. na ispoljavanje arome ispitivanih vina. Saradnja između Biotehničkog fakulteta i Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau (Federal College and Research Institute for Viticulture and Pomology) Klosterneuburg, Austria otpočela još godine. Rukovodilac projekta u Crnoj Gori je prof. dr Radmila Pajović Šćepanović, a u Austriji Dr. Ferdinand Regner.

- Projekat “Jedinice za genetičku konzervaciju jele (Abies alba) u planinskim šumama Crne Gore i Austrije” ima za cilj da odabere i predloži jedinice za genetičku konzervaciju jele u mješovitim šumama bukve i jele u planinskim regionima Crne Gore. Ove jedinice neophodne su za genetiču konzervaciju šumskog drveća, kao i sa aspekta zaštite šuma, biodiverziteta i prirode. Na odabranim lokalitetima u Crnoj Gori i Ausriji iniciraće se fenotipska i genetička karakterizacija jele i proučavanje zajednica gljiva. Rukovodilac projekta u Crnoj Gori je dr Jelena Lazarević, a iz Austrije (Departman za genetiku šuma Austrijskog federalnog istraživačkog centra za šume, prirodne nepogode i pejzaže) Dr. Berthold Heinze.

 

Medijske objave:

https://www.aktuelno.me/crna-gora/biotehnicki-fakultet-u-toku-2020-godine-dobio-sedam-novih-projekata/

https://www.portalanalitika.me/clanak/biotehnicki-fakultet-u-toku-2020-godine-dobio-sedam-novih-projekata

 

Broj posjeta : 284