Biotehnički fakultet, 29.12.2020

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Ilme KalačKandidatkinja Ilma Kalač , javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Prisustvo, rasprostranjenost i dinamika leta Drosphila suzukii Matsamura (Diptera: Drosophilidae) na sjeveru Crne Gore” pred komisijom u sastavu:

Prof. dr Sanja Radonjić, mentor

Prof. dr Snježana Hrnčić, član

Prof. dr Vučeta Jaćimović, član

Odbrana magistarskog rada održaće se u utorak 29.12.2020. godine sa početkom u 11 časova u sali A6.

 

 

 

Broj posjeta : 156