Biotehnički fakultet

Erasmus + konkursi
Kancelarija za međunarodnu saradnju počela je sa objavljivanjem Erasmus+ konkursa za razmjenu u zimskom semestru akademske 2021/2022.

Aktuelni konkursi su dostupni na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105559-erasmus-konkursi-objavljeni-u-ljetnjem-semestru-2020-2021

Na Biotehnički fakultet odnose se sledeći konkursi:

1. Erasmus + konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Almeriji (Španija - https://www.ual.es) . Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti, akademsko i administrativno osoblje.

Detalji na linku; https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105585-konkurs-za-univerzitetu-u-almeriji-spanija-btf-ekonomija-filoloski-turizam-rok-za-prijavu-30-mart

2. Erasmus + konkurs za Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Hrvatska (www.vguk.hr)

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti, akademsko i administrativno osoblje Biotehničkog fakulteta.

Detalji na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105668-konkurs-za-razmjenu-u-krizevcima-hrvatska-btf-rok-za-prijavu-30-mart

3. Erasmus + konkurs za mobilnost na Slovačkom poljoprivrednom univerzitetu u Nitri (Slovačka) (https://www.uniag.sk/en/main-page/)

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko osoblje Biotehničkog i Ekonomskog fakulteta.

Detalji na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105869-konkurs-za-slovacki-poljoprivredni-univerzitet-u-nitri-ekonomski-btf-rok-za-prijavu-30-mart

Za sve oblasti odnose se sledeći konkursi:

 

1. Erasmus+ konkurs za Univerzitet u Huelvi, Španija (http://www.uhu.es/index.php).

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti Ekonomskog, Filološkog i tehničkih fakulteta, dok se osoblje može prijaviti za bilo koju oblast kojom raspolaže univerzitet domaćin (pogledati sajt). Detalji na linku;

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105598-konkurs-za-univerzitet-u-huelvi-spanija-ekonomski-filoloski-i-tehnicki-fakulteti-rok-za-prijavu-30-mart

2. Erasmus + konkurs za Univerzitet u Granadi, Španija (www.ugr.es)

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta Crne Gore (sve oblasti).

Detalji na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105607-konkurs-za-univerzitet-u-granadi-spanija-sve-oblasti-rok-za-prijavu-30-mart

3. Erasmus + konkurs za  Univerzitet u Ankari, Turska (www.metu.edu.tr)

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti svih fakulteta UCG.

Detalji na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105680-konkurs-za-univerzitet-u-ankari-turska-sve-oblasti-rok-za-prijavu-30-mart

4. Erasmus + konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Sivasu (Turska) http://www.cumhuriyet.edu.tr/en/index.php

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti, akademsko i administrativno osoblje svih fakulteta UCG.

Detalji na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105807-konkurs-za-univerzitet-u-sivasu-turska-sve-oblasti-rok-za-prijavu-30-mart

5. Erasmus + konkurs za mobilnost na Univerzitetu Sapijenca u Rimu (Italija) (www.uniroma1.it)

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti, akademsko i administrativno osoblje svih fakulteta UCG.

Detalji na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105843-konkurs-za-univerzitet-sapienca-italija-sve-oblasti-rok-za-prijavu-10-mart

6. Erasmus+ konkurs za mobilnost na Aristotelovom univerzitetu u Solunu (https://eurep.auth.gr/)

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta Crne Gore (sve oblasti).

Detalji na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105694-konkurs-za-aristotelov-univerzitet-u-solunu-sve-oblasti-rok-za-prijavu-30-mart

 

Broj posjeta : 272