Biotehnički fakultet

Erasmus+ obavještenje
Dokumentaciju za prijavu na Erasmus + konkurse za razmjenu u zimskom semestru akademske 2021/2022. treba dostaviti u elektronskoj formi prodekanu za nauku i međunarodnu saradnju dva dana prije zvanično naznačenog završetka konkursa. 

 

Broj posjeta : 108