Biotehnički fakultet, 09.03.2021

Erasmus + Konkurs za Sveučilište u Zagrebu_biologija_brodogradnja i mašinstvo_građevina_dramske umjetnosti_poljoprivreda_sportErasmus + konkurs za mobilnost na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatska

http://www.unizg.hr/

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu u zimskom semestru akademske 2021/22.

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti Biotehničkog fakulteta (Poljoprivreda), Pririodno-matematičkog fakulteta, Fakulteta dramskih umjetnosti, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Građevinskog i Mašinskog fakulteta.

Detalji na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/107557-konkurs-za-sveuciliste-u-zagrebu-biologija-brodogradnja-i-masinstvo-gradevina-dramske-umjetnosti-poljoprivreda-sport-rok-za-prijavu-20-april

 

Broj posjeta : 125