Biotehnički fakultet

Obavještava se javnost da se magistarski rad kandidatkinje Zorane Čolević "Uticaj različitih termina defolijacije na biološke i tehnološke karakteristike muškaćele i žižka u podgoričkom subregionu”,  nalazi u Centralnoj biblioteci UCG i biblioteci Biotehničkog fakulteta
 

Obavještava se javnost da se magistarski rad kandidatkinje Zorane Čolević "Uticaj različitih termina defolijacije na biološke i tehnološke karakteristike muškaćele i žižka u podgoričkom subregionu”,  nalazi u Centralnoj biblioteci UCG i biblioteci Biotehničkog fakulteta.

Rad se stavlja na uvid javnosti 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 140