Biotehnički fakultet

Smotra naučnih radova studenata agronomije
Na Agronomskom fakultetu u Čačku će se u periodu od 18-20. avgusta 2021. održati  12. Smotra naučnih radova studenata agronomije.

U prilogu se nalaze poziv i prvo obavještenje.

Dokumenti

Broj posjeta : 190