Biotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Slavice Kontić
Kandidatkinja Slavica Kontić , javno će braniti magistarski rad pod nazivom "EGZOGENA PRIMJENA SINTETIČKIH FITOHORMONA I BIOSTIMULATORA NA PROCES RIZOGENEZE ZRELIH REZNICA GODŽIJA (Lycium barbarum L.)pred komisijom u sastavu:

Prof. dr Ranko M. Popović, mentor

Dr Tatjana Popović, član

Prof. dr Miodrag Jovančević, član

Odbrana magistarskog rada održaće se u petak 14.05.2021. godine sa početkom u 17 časova u sali A6.

Broj posjeta : 242