Biotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Zorane Čolević
Kandidatkinja Zorana Čolević , javno će braniti magistarski rad pod nazivom „UTICAJ RAZLIČITIH TERMINA DEFOLIJACIJE NA BIOLOŠKE I TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE MUŠKAĆELE I ŽIŽKA U PODGORIČKOM SUBREGIONU“ pred komisijom u sastavu:

Dr Tatjana Popović, mentor

Dr Ljubomir Pejović, član

Prof. dr Ranko Popović, član

Odbrana magistarskog rada održaće se u utorak 18.05.2021. godine sa početkom u 17 časova u sali A6.

Broj posjeta : 237