Biotehnički fakultet

Obavještava se javnost da se magistarski rad kandidatkinje Ivane Novaković "Uticaj primjene autohtonog izolata Lactococcus lactis ssp. lactis na kvalitet i senzorne osobine lisnatog sira", nalazi u Centralnoj biblioteci UCG i biblioteci Biotehničkog fakulteta
Obavještava se javnost da se magistarski rad kandidatkinje Ivane Novaković "Uticaj primjene autohtonog izolata Lactococcus lactis ssp. lactis na kvalitet i senzorne osobine lisnatog sira", nalazi u Centralnoj biblioteci UCG, i biblioteci Biotehničkog fakulteta.

Rad se stavlja na uvid javnosti 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 52