PROCEDURA PRIJAVE MASTER RADA

20.12.2021


Obavještavaju se studenti dvogodišnjih master studija da je prijava master rada definisana pravilima studiranja na master studijama 

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_1242/objava_142483/fajlovi/UCG%20Pravilnik%20o%20blizim%20uslovima,%20kriterijumima%20i%20postupku%20%20upisa%20u%20prvu%20godinu%20master%20studija%20UCG.pdf

Studenti sada trebaju (do 11.02.2022.  - kraj trećeg semestra) predložiti temu i mentora rada na formularu koji mogu naći na sljedećem linku 

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_1242/objava_142483/fajlovi/Prijava%20teme%20za%20vije%C4%87e%20fakulteta%20dvogodi%C5%A1nje%20master%20studije.docx

Ovaj formular se predaje na studentsku službu sa naznakom za Vijeće fakulteta. Vijeće fakulteta odobrava temu i imenuje mentora i Komisiju za ocjenu master rada.  Članovi ove komisije su, istovremeno, i članovi Komisije za odbranu rada.

Nakon odobravanja teme student  podnosi, Komisiji za postdiplomske studije, pisanu prijavu na Formularu za prijavu teme master rada koji može naći na linku 

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_1242/objava_142483/fajlovi/Formular%20za%20prijavu%20teme%20master%20rada-dvogodi%C5%A1nje%20studije.pdf

Formular prijave je u PDF formatu u kome su određena polja planirana za popunjvanje. Studenti  ovaj formular direktno popunjavaju. Polja u koje je moguće pisati imaju ograničen broj karaktera  o čemu studenti moraju voditi računa.  Prijava se predaje na studentsku službu sa naznakom za Komisiju za postdiplomske studije u dva štampana primjerka, koja potpisuje mentor rada i student, i  dva CD-a. Elektronsku verziju prijave, studenti trebaju poslati i na email predsjedniku Komisije za postiplomske studje tj. prodekanu za nastavu kome se mogu obratiti i za sve dodatne informacije.

Studenti koji iz nekog razloga ne prijave temu u predviđenom roku moći će to uraditi i kasnije. 

Procedura prijave master rada za jednogodišnje studije je ista samo se popunjavaju drugi obrasci i nešto su drugačija Pravila studranja. 

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_1242/objava_142483/fajlovi/Prijava%20teme%20za%20vije%C4%87e%20fakulteta%20jednogodi%C5%A1nje%20master%20studije.docx

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_1242/objava_142483/fajlovi/Formular%20za%20prijavu%20teme%20magistarskog%20rada%20-jednogodisnje%20studije.pdf

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_6/objava_3716/fajlovi/POSTOJECI%20_003_.pdf

Prodekan za nastavu

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1257

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.