Odbrana doktorske disertacije doktoranda mr Ane VelimirovićUNIVERZITET CRNE GORE

Biotehnički fakultet, Podgorica

OBAVJEŠTAVA

javnost da će doktorand mr Ana Velimirović javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom "KARAKTERIZACIJA CRNOGORSKIH AUTOHTONIH POPULACIJA TETRAPLOIDNE PŠENICE  (Triticum durum Desf. i Triticum turgidum L.) MOLEKULARNIM I MORFOLOŠKIM MARKERIMA" pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu: 

  • Dr Zoran Jovović, redovni profesor, Biotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore, mentor;
  • Akademik, dr Novo Pržulj, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci; 
  • Dr Nataša Mirecki, redovni profesor, Biotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore. 

Odbrana će se održati u utorak, 14.06.2022. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Plavoj Sali, zgrada Rektorata Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Broj posjeta : 131

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.