MONSTAT - oglas za angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova
Uprava za statistiku -  MONSTAT u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova (“Sl.list Crne Gore” br.140/22)  priprema, organizuje i sprovodi  Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori  u periodu od 1 do 15. novembra 2023. godine. 

Ovom prilikom obavještavamo vas da je raspisan javni oglasi  za angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova.  Cilj ove aktivnosti je  uključivanje studenata u Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, s obzirom da su ranija iskustva pokazala da su studenti veoma uspješno obavljali poslove popisivača/instruktora.

Prijavu za učesnike/ce u popisu kandidati/kinje mogu preuzeti na arhivi jedinica lokalne samouprave do 9. oktobra 2023. godine ili je preuzeti sa sajta Uprave za statistiku www.monstat.org.  

Prijavni obrazac za popisivača je na linku: 

ttps://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.monstat.org%2Fuploads%2Ffiles%2Fpopis%25202021%2Ftradicionalni%2FP-13_PRIJAVA%2520ZA%2520U%25C4%258CESNIKE%2520U%2520POPISU.docx&wdOrigin=BROWSELINK Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.