Gostujuće predavanje prof. dr Sare Lukić
Prof. dr Sara Lukić sa Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu će u petak, 01.12.2023. godine u prostorijama Biotehničkog fakulteta u Podgorici, održati predavanje na temu: Potencijal zaštitnih šumskih pojaseva u borbi protiv klimatskih promjena.

Ovo predavanje je dio aktivnosti projekta: „Prakse agrošumarstva na Zapadnom Balkanu za održivi razvoj, slabosti i prednosti" (Agroforestry practices in West Balkan for sustainable development: weaknesses and strengths – AGFORWEB). Projekat je odobren za finansiranje u okviru Erasmus + proziva: KA220 - HED – saradnja u visokom obrazovanju (Cooperation partnerships in higher education).

Predavanje će se održati u Sali A4 sa početkom u 14.00 časova.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.