Biotehnički fakultet, 27.11.2018

Mobilnost - informacioni paketi i prijava novih projekataU cilju unapređenja internacionalizacije i mobilnosti, potrebno je da se na stranama univerzitetskih jedinica objavi informacioni paket na engleskom jeziku radi sveobuhvatnog informisanja stranih studenata potencijalno zainteresovanih da provedu period razmjene u okviru programa mobilnosti na našem univerzitetu. Informacioni paket prvenstveno se odnosi na spisak predmeta koji mogu biti ponuđeni stranim studentima na engleskom jeziku.

Takođe, obzirom da je u toku priprema prijava projekata za kreditnu mobilnost od strane EU univerziteta (Erasmus +), možete dostaviti predloge za produženje postojećih (https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/28892-erasmus-konkursi-objavljeni-u-zimskom-semestru-2018-2019-akademske-godine) ili iniciranje sklapanja novih ugovora, sa obrazloženjem. Predlozi treba da se odnose na univerzitete/fakultete sa kojima postoji srodnost u studijskim programima sa našim programima (u smislu kako je definisana novim Pravilima za mobilnost studenata). Poželjno je takođe navesti da li postoji interesovanje za mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i za koji nivo studija postoji interesovanje kada je mobilnost studenata u pitanju. 

Molimo vas da tražene informacije dostavite do petka 30. novembra na email adresu: jelenalat@ucg.ac.me

 

Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju