Biotehnički fakultet, 19.12.2018

Konkurs za razmjenu sa METU Univerzitetom u AnkariPo osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Ankari u ljetnjem semestru u akademskoj 2018/19 godini. Dostupno je jedno mjesto za studenta za razmjenu u idućem semestru i uključene su sve studijske oblasti.

Konkurs možete naći na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/36109-konkurs-za-razmjenu-sa-metu-univerzitetom-u-ankari-sve-oblasti-rok-za-prijavu-24-12-2018