Biotehnički fakultet, 25.12.2018

SAVJETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI 2019- AGRONOMSKI FAKULTET CACAK 

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

 Oрганизује

XXIV САВЕТОВАЊЕ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ

са међународним учешћем 

Чачак, Србија, 15. и 16. март 2019. године

Dokumenti