Biotehnički fakultet, 06.05.2019

Elektronska anketa studenata 

U skladu sa dopisom Centra za studije i kontrolu kvaliteta Univerziteta Crne Gore, broj 01/3-1396 od 25.04.2019. godine, u periodu od 29. aprila do 17. maja 2019. godine potrebno je realizovati proceduru za studentsko vrednovanje nastave (anketiranje studenata) za  zimski i ljetnji semestar studijske 2018/2019. godine. 

 

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 471