Biotehnički fakultet, 19.06.2019

Naučna tribina na temu O ŽIVOTU I DJELU AKADEMIKA MILORADA MIJUŠKOVIĆA 

 

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

O ŽIVOTU I DJELU AKADEMIKA MILORADA MIJUŠKOVIĆA

Predavač: prof. dr SNJEŽANA HRNČIĆ, Biotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore, Podgorica

                Prof. dr Snježana Hrnčić je redovni profesor na Biotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Doktorsku disertaciju pod naslovom Biologija i uticaj uslova sredine na razvoj sivog grožđanog moljca Polychrosis (Lobesia) botrana Schiff., odbranila je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu (2002). Bila je asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu (1988–1992), u oblasti entomologije. Od 1994. godine radi u Poljoprivrednom institutu u Podgorici, današnjem Biotehničkom fakultetu. Birana je za istraživača saradnika (1994), višeg istraživača (1995), naučnog saradnika (2003), vanrednog (2008) i redovnog profesora (2013). Bila je rukovodilac studijskog programa Biljna proizvodnja (2005–2013). Gostujući je profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banjaluci.

            Oblasti profesionalnog interesovanja prof. Hrnčić su poljoprivredna entomologija i akarologija, integralna zaštita bilja od insekata i grinja.

Autor je ili koautor preko 100 radova u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima. Koautor je jednog univerzitetskog udžbenika. Kao koordinator ili član radnog tima, učestvovala je u realizaciji nekoliko domaćih i međunarodnih naučnih i istraživačkih projekata u oblasti zaštite bilja, kao i projekata bilateralne saradnje (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kina, Srbija, Slovenija, Italija). Član je redakcije u  časopisima: Pesticidi i fitomedicina, Zaštita bilja, Biljni lekar i Agroznanje.

Tribina će se održati u srijedu, 26. juna 2019. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

Pozivamo Vas da prisustvujete naučnoj tribini.

 

CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI

Dokumenti

Broj posjeta : 364