Biotehnički fakultet, 12.09.2019

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje Naučnu tribinu na temu djelo akademika Marka Uličevića 

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

DJELO AKADEMIKA MARKA ULIĆEVIĆA

Predavač: prof. dr VESNA MARAŠ, ,,13. jul – Plantaže”, Podgorica

            Prof. dr Vesna Maraš, redovni je profesor na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju i Fakultetu za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica, oblast vinogradarstvo. Doktorat poljoprivrednih nauka u oblasti biotehnologije-vinogradarstvo (ampelologija) stekla je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu (2000). Završila je postdoktorske studije (2017) u oblasti vinogradarstva-genetika na Institutu za vinovu lozu i vino – ICVV, Logrono u La Riohi (Španija). Radila je na Poljoprivrednom, kasnije Biotehničkom institutu na Univerzitetu Crne Gore (1992–2004), gdje je stekla sva naučna zvanja: viši istraživač (1996), naučni saradnik (2001), viši naučni saradnik (2006) i naučni savjetnik (2013). Poslije završetka doktorskih studija, boravila je na usavršavanjima u Italiji i Kini. Kao dobitnik nacionalne stipendije za izvrsnost bila je na šestomjesečnom naučnom i stručnom usavršavanju u okviru postdoktorskih studija (2017)  iz oblasti genetike vinove loze na Univerzitetu u La Riohi, Španija. Zvanje redovnog profesora stekla je izborom na Univerzitetu Donja Gorica (2014).U izvođenju nastave na Univerzitetu Donja Gorica angažovana je od 2010. godine. Za dekana Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju na Univerzitetu Donja Gorica izabrana je 2012. godine.

Objavila je 97 naučnih i stručnih radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima. Autor je sedam selekcionisanih klonova sorte vranac, koji su 2017. godine priznati kao patenti.  Koator je šest novih sorti vinove loze stvorenih u Centru za vinogradarstvo i vinarstvo Biotehničkog instituta u Podgorici. Od oktobra 2004. godine direktor je Razvoja u kompaniji „13. jul – Plantaže“ . Na osnovu naučnoistraživačke aktivnosti koje realizuje prof. dr Vesna Maraš sa svojim saradnicima, kompanija „13. jul –  Plantaže“ je 2011. godine dobila licencu za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti poljoprivrede.        

Tribina će se održati u petak, 13. septembra 2019. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

Pozivamo Vas da prisustvujete naučnoj tribini.

U prilogu je pozivno pismo naučnoj tribini.

CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTIDokumenti

Broj posjeta : 197