Biotehnički fakultet, 25.09.2019

Magistarski rad: “Uticaj različitih načina suzbijanja korova na zakorovljenost, agrobiološke i privredno-tehnološke karakteristike sorte Vranac”, kandidat Armin Kalač 

Obavještava se javnost da se magistarski rad:Uticaj različitih načina suzbijanja korova na zakorovljenost, agrobiološke i privredno-tehnološke karakteristike sorte Vranac”, kandidata Armina Kalača, nalazi u Univerzitetskoj biblioteci i biblioteci Biotehničkog fakulteta.

Broj posjeta : 189