Biotehnički fakultet, 25.11.2019

Naučna tribina na temu - DJELO AKADEMIKA LJUBA PAVIĆEVIĆA 

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

DJELO AKADEMIKA LJUBA PAVIĆEVIĆA

Predavač: prof. dr ZORAN JOVOVIĆ, Biotehnički fakultet, Podgorica

 

Tribina će se održati u srijedu, 27. novembra 2019. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

Pozivamo Vas da prisustvujete naučnoj tribini.

U  prilogu je pozivno pismo.

Dokumenti

Broj posjeta : 203