Biotehnički fakultet, 24.12.2019

Magistarski rad: kandidata Jovane ČamparObavještava se javnost da će kandidat Jovana Ćampar javno braniti magistarski rad pod nazivom “Osjetljivost izolata Botrytis cinerea Pers. sa područja Zete i Malesije prema fungicidima” pred Komisijom u sastavu:

-Prof. dr Jelena Latinović, predsjednik Komisije

-Prof, dr Nedeljko Ltinović, mentor

-Prof. dr Aleksandar Odalović, član

Odbrana će se održati dana ponedjeljak 30.12.2019. godine sa početkom u 10 časova u sali 03. Biotehničkog fakulteta.

Broj posjeta : 279