Biotehnički fakultet, 02.03.2020

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Maje Đerić 

Studentkinja Maja Đerić, javno će braniti magistarski rad pod nazivoma „Ispitivanje izolata Monilinia spp. na koštičavim voćnim vrstama u Crnoj Gori“ pred komisijom u sastavu:

Dr Nedeljko Latinović, van. prof., Biotehnički fakultet Podgorica, predsjednik

Dr Jelana Latinović, van. prof., Biotehnički fakultet Podgorica, mentor

Dr Aleksandar Odalović,  red. prof., Biotehnički fakultet Podgorica, član

Odbrana magistarskog rada održaće se u srijedu 04.03.2020. sa početkom u 15 sati u sali 02.

Broj posjeta : 190