Biotehnički fakultet, 03.03.2020

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Austrije (2021-2022)Ministarstvo nauke Crne Gore je objavilo Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Austrije za period 2021-2022. godina.

Predviđeni rok za početak implementacije projekata je 01. januar 2021. godine, a za završetak 01. decembar 2022. godine.

Rok za dostavljanje prijavnih formulara je 27. april 2020. godine, do 12:00h.

Detaljne informacije možete pogledati na web stranici: http://www.mna.gov.me/vijesti/222298/Konkurs-za-sufinansiranje-naucne-i-tehnoloske-saradnje-izmedu-Crne-Gore-i-Republike-Austrije-za-period-2021-2022-godina.html

Dokumenti

Broj posjeta : 209